Skip to product information
1 of 1

My Store

Egusi Melon Seeds(whole) - 400g / Egusi Melionų Sėklos - 400 g

Egusi Melon Seeds(whole) - 400g / Egusi Melionų Sėklos - 400 g

Regular price €7,59 EUR
Regular price Sale price €7,59 EUR
Sale Sold out
Tax included. Shipping calculated at checkout.

Egusi Melon Seeds, whole and weighing 400g, are a cherished ingredient in African cuisine, particularly in West African dishes. These seeds, harvested from certain varieties of melons, are celebrated for their rich, nutty flavor. They are a key ingredient in Egusi soup, a popular West African dish, and are also used in other recipes for their thickening properties and nutritional value, rich in protein, healthy fats, and vitamins. These whole seeds can be ground fresh for use in various dishes, offering a taste that is both authentic and versatile.

Egusi Melionų Sėklos, visos ir sveriančios 400g, yra vertinamas ingredientas Afrikos virtuvėje, ypač Vakarų Afrikos patiekaluose. Šios sėklos, išaugintos iš tam tikrų melionų rūšių, yra garsėjančios dėl savo turtingo, riešutinio skonio. Jos yra pagrindinis ingredientas Egusi sriuboje, populiariame Vakarų Afrikos patiekale, ir taip pat naudojamos kituose receptuose dėl jų tirštiklių savybių ir maistinės vertės, turtingos baltymų, sveikų riebalų ir vitaminų. Šias visąsias sėklas galima sumalti šviežiai ir naudoti įvairiuose patiekaluose, siūlant autentišką ir universalų skonį. 

View full details